Kampen mot synd i Final Fantasy X

Til tross for sine undertoner av religionskritikk kan Final Fantasy X lære oss noen viktige poeng om synd og kampen for det gode.

Følgende tekst er en andakt som ble holdt under gaming-leir på leirstedet Solbukta i mars 2024.

I dag tenkte jeg å ta dere med på en reise tilbake i spillhistorien og snakke om et spill jeg er veldig glad i, Final Fantasy X. Noen av dere har sikkert hørt om Final Fantasy-serien, og noen har kanskje til og med spilt ett av spillene i serien, men det er ikke sikkert dere kjenner så godt til Final Fantasy X siden det kom ut på PlayStation 2 for over tjue år siden. Så, jeg vil begynne med å fortelle kort hva historien handler om.

I Final Fantasy X følger vi reisen til ei ung jente som heter Yuna. Yuna bor i en verden som heter Spira, og Spira har et kjempestort problem. Her lever det nemlig et gigantisk havmonster som kalles Sin, som sprer død og ødeleggelse overalt hvor det kommer. Det eneste som kan stoppe Sin er at en såkalt Summoner drar på en pilegrimsreise, samler kreftene til noen sterke vesener kalt Aeons og kjemper mot Sin, slik at monsteret blir slått tilbake. Da vil verden oppleve fred i ti år før Sin våkner til live igjen og kommer tilbake, og så blir alt dette gjentatt igjen og igjen.

Dere har kanskje gjettet det allerede, men Yuna er en slik Summoner, og målet med spillet er å hjelpe henne på reisen. Heldigvis reiser ikke Yuna alene, for hun får hjelp av mange gode hjelpere fra de forskjellige folkeslagene og rasene som bor i Spira. Det trengs, for Spira er en farlig verden med mange utfordringer som venter på dem.

Dere har kanskje lagt merke til det allerede, men navnet på monsteret, «Sin», er det engelske ordet for synd. Synd er et ord du kanskje har hørt i kirka, men det er ikke alltid så lett å vite hva man mener med begrepet. Så i dag tenkte jeg vi kan bruke Final Fantasy X til å hjelpe oss å forstå hva Bibelen mener når den snakker om synd.

En opprinnelig betydning for ordet synd er å «bomme på målet.» Det passer veldig godt med noe fantasy-forfatteren C. S. Lewis (som skrev Narnia-bøkene) skrev i en av bøkene sine. Han skrev at det er to ting som kjennetegner alle mennesker til alle tider. Det ene er at mennesker over hele verden har en sånn finurlig idé om at det er en viss måte vi burde oppføre oss på, og at denne følelsen ikke slipper taket i oss. Det andre er at vi ikke klarer å oppføre oss på den måten vi føler vi burde. Vi bommer hele tiden på målet, selv om vi ikke alltid klarer helt å sette ord på hva målet er.

En ting som kjennetegner synd, er at det ødelegger det som er godt mellom Gud og menneske, eller oss mennesker imellom. Noe dør der synden slipper til, enten billedlig eller bokstavelig. «Syndens lønn er døden», skriver Paulus i Romerbrevet 6:23, og det er en beskrivelse som også passer godt for Sin i Final Fantasy X. Der Sin dukker opp, spres død og ødeleggelse.

I et annet brev, Galaterbrevet 5:19-21, skriver Paulus mer om hva som skaper synd. Der skriver han om ting som umoral, utskeielser, sinne, sjalusi, fiendskap og det å sette seg selv over andre. Poenget til Paulus er ikke å si at folk som holder på med dette nødvendigvis er skikkelig fæle folk som det ikke finnes håp for, men at dette ødelegger noe i vårt forhold til Gud eller hverandre. Når synd får lov å komme inn i livene våre gjør det livet verre, ikke bedre.

Noen vil kanskje si at synd ikke finnes eller at det er et gammeldags ord vi ikke bruker lenger. I en svensk film som heter «Så som i himmelen» sier prestekona i filmen at «Det finnes ingen synd, det er bare noe kirka har funnet på.» Men selv om folk ikke tror på Gud eller på at det finnes noe som heter synd, så tror folk likevel at det finnes noe som er rett eller galt. Selv om folk ikke tror på Gud vil de si det er galt når folk stjeler, dreper eller er slemme med hverandre. Bare tenk på det siste ordet der, «slem» – hvordan kan vi si at noe faktisk er snilt eller slemt? Det betyr ikke at man er nødt til å tro på Gud for å gjøre det som er rett, men det er lettere å forklare hvorfor vi skal bry oss om det som er rett og galt når vi tar med Bibelen i regnestykket.

Tilbake til Final Fantasy X. I verdenen Spira er det ingen som trenger å bli overbevist om at Sin eksisterer. Alle lever under frykten for monsteret som når som helst kan dukke opp og ødelegge alt og alle. Men hvordan kan man bli fri fra Sin? Det er et spørsmål som også dukker opp i spillet. I løpet av sin reise møter Yuna på en annen Summoner, og når de kommer i prat sier en av følgesvennene til Yuna at «hvis vi mennesker bare gjør godt nok og angrer nok, så vil vel Sin forsvinne?» Den andre summoneren spør tilbake «Kan mennesker noen gang bli så rene?»

Det er noe veldig bibelsk over den responsen. I Romerbrevet 3:23 skriver Paulus «For alle har syndet og står uten Guds herlighet.» Men det fine er at Paulus ikke stopper der, for videre står det: «Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet.»

I ett av de mest kjente bibelversene fra det gamle testamente, Jesaja 53:5, står det «Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vil helbredet.» Selv om dette ble skrevet mange hundre år før Jesus ble født, har kristne alltid tolket dette verset til å handle om det Jesus gjorde for oss.

I Final Fantasy X blir det sagt at mennesker aldri kan bli så rene at de blir frie fra synd. Det sier Bibelen også. Men heldigvis stopper ikke Bibelen der! Gud ønsker nemlig mer enn noe annet å være sammen med oss, fordi han elsker oss. Da Jesus sto opp igjen fra de døde etter å ha blitt hengt på korset, viste han at synden og døden ikke lenger trenger å ha makt over oss. Og det utrolige er at det ikke bare er noe som skal skje en gang i fremtiden, det skjer allerede her og nå. Når vi tar imot det Jesus har gjort for oss, begynner noe å skje. Da vil vi gradvis åpnes mer og mer opp for det Paulus kaller for åndens frukter: «Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5:22-23). I motsetning til det synd gjør med oss, er dette ting som bygger opp forholdet vårt til Gud og til hverandre.

En siste ting vi kan lære av Final Fantasy X handler om fellesskap. Yuna vet at hvis hun skal kjempe mot Sin, kan hun ikke gjøre det alene. Hun trenger trofaste venner som hjelper henne på veien. Sånn er det for oss også. Å være en kristen er aldri et soloprosjekt, fordi det alltid handler om en relasjon – mellom Gud og oss, eller mellom deg og meg. Derfor er det viktig at vi har et team, et fellesskap, et party å støtte oss på. Dette snakket jeg også litt om tidligere da jeg fortalte historien om Ibelin. I Apostlenes gjerninger kan vi lese at etter at kirka ble etablert på pinsedagen, var fellesskapet noe av det som bandt de kristne sammen. Det er ikke lett å være kristen alene. Derfor trenger vi å komme sammen, enten på barne- eller ungdomsklubb, i kirka eller på leir. Sammen står vi sterkere, akkurat som Yuna.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *